Плащане

ПЛАЩАНЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

  • в брой в лева в офисите на агенцията или агентските бюра
  • по банков път в лева, по следния начин:
  • ПОЛУЧАТЕЛ: МАНОВ-ЕН ООДград Пазарджик, ул. “Цар Самуил“ №10

    БАНКОВА СМЕТКА: ПОЩЕНСКА  БАНКА

    IBAN: BG45BPBI79301035903701   

    BIC: BPBIBGSF

За цени във валута – по фиксинга на деня.