Договори

Открийте дестинация:

Открийте дестинация:

Какви са компонентите на нашите

договори

Основни компоненти на нашите договори:

ДОГОВОР: 

 1. Данни за пътуването Ви по чл.82 от ЗТ, точки: 1-9;
 2. Стандартен формуляр за предоставяне на информация;
 3. Приложение 1 към чл.82 от ЗТ, ал.1
 4. Приложение 2 към чл.82 от ЗТ, ал. 2
 5. Ваучер за пътуване, в който са описани: Данни на пътуващия; Дестинация; Маршрут; Продължителност на пътуването; брой хранения; нощувки; други услуги.

Прочетете надолу в страницата подробности по изброените точки.

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно по телефон, интернет чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след записване и внасяне на депозит.

 1. Визи

2.1.Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Не представянето на документите и не заплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат.

 1. Цени и плащане.

3.1. Плащането се извършва в лева/евро/долари в брой или по банков път на сметката на Туроператора.

3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго в общата информация или условия за пътуване на екскурзия или на почивка, размерът на депозита е 30 % от общата цена на туристическия пакет в страната или чужбина. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.

3.3. Окончателно плащане: 15 дни преди  пътуване, ако не е упоменат друг срок.

3.4. Цените във валута са калкулирани по фиксинга на БНБ.

3.5. Увеличението на цената  е възможно: при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Изменението на цената се изчислява на база  фиксинг на БНБ евро/лев или долар/лев, установен в деня на плащането.

3.6. Цените на хотелско настаняване по време на панаири и специални събития могат да надвишават обявените цени на рецепция.

 1. Права и задължения на страните

4.1. Туроператорът се задължава:

4.1.1. Да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.

4.1.2. Да осигури застраховка “Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната.

4.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.

4.3. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 97 от ЗТ.

4.4. Потребителят се задължава:

4.4.1. При пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи.

4.4.2 Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, трябва да носи със себе си оригинал и копие на нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител). В случай, че това не е изпълнено и Туроператорът продължава своята програма без да се съобразява с неуредиците на Потребителя и не дължи неустойка на Потребителя за не проведеното пътуване.

4.4.3. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.

4.4.4. Да спазва законовия ред на страните в които пътува, както и да се съобразява с програмата, представена от Туроператора.

 4.4.5 При инциденти и нанесени щети на хотели, транспортни средства и на трети лица от страна на Потребителя, последният е длъжен да възстановява на място нанесените и установени щети.

4.4.6. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

4.5. Потребителят има право:

4.5.1. В срок до 20 дни преди датата на пътуването да предостави и продаде закупения продукт на трето лице.

5.Отговорност на Страните:

5.1. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набрал необходимия брой участници или ако отмяната се дължи на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора.

5.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници и връща на Потребителя всички платени суми, без платените застраховки, глоба за върнати билети, предплатени нощувки, визови такси и други.

5.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне или промяна на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от него, а именно:

 • Забавяне на самолетни полети
 •     Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя;
 • Загуба или повреда на багажа по време на пътуването;
 • Отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;
 • Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България

или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи.

5.4. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

    а) Потребителя;

    б) Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;

    в) Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти .

5.5. Ако Туроператорът направи  промяни в настоящия Договор, той е длъжен да уведоми Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми Туроператора за решението си в срок до 5 дни след получаване на уведомлението. В случай,че Потребителят не приеме промените в договора, може да се откаже от пътуването без да дължи неустойки като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.

5.6. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.

5.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора  от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:

а) до 30 календарни дни преди пътуването – само такса резервация;

б) от 29 до 21 дни преди датата на пътуване –  внесения депозит;

в) от 20 до 7 дни преди датата на пътуването  – 50% от стойността на пакета;

г) от 7 до датата на пътуването – 100% от цената на пакета;

д) По време на специални събития се прилагат специфични условия на анулация, упоменати изрично при потвърждаването на заявката;

 1. Спорове и рекламации.

6.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретни условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от Потребителя на място пред доставчика на услугите и представител на Туроператора.Ако това не стане се изисква констативен протокол с име, подпис и и печат на отговорното лице. В срок от 3 дни след крайната дата на организираното пътуване, потребителят трябва да представи лично в офиса на Туроператора/Турагента писмена рекламация, съставения констативен протокол, оригиналния екземпляр от договора, платежния документ.

6.2. В случай, че Протребителят не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разглеждат от страна на Туроператора. 

Забележка: Потребителят не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определя от оторизирани власти в съответната страна, а  не от Туроператора.

6.3. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.

 1. Ред за изменение и прекратяване на договора.

7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.

7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

 

КАТО ПОТРЕБИТЕЛ ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ ЗАКУПЕНИЯ ОТ МЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ НЯМА ДА БЪДЕ ПРЕПРОДАВАН!

 

 

 

 

Туроператор:                      Потребител:

 

____________                       ____________

Защо да изберете нас?

Манов ЕН Ви предлага:

 • Гаранция за добри цени
 • Специално отношение към клиента
 • Екскурзии и програми за малки групи и семейства
 • Безплатна пътническа застраховка

Имате въпроси?

Не забравяйте да ни се обадите. Нашите експери с удоволствие ще разговарят с Вас.

034 44 54 74

0877 661 658

manov.bg@abv.bg

Приложение № 1 към чл. 82, ал. 1 (Ново – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети, когато е възможно използването на хиперлинкове

Туроператор по настоящия туристически пакет, отговорен за изработката и качеството му –„МАНОВ-ЕН” ООД, със седалище и адрес на управление :  гр. Пзараджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, п.к.4400, ул. „Цар Самуил“ №10, ет. 1, офис 109, регистрирано по Закона за търговския регистър с ЕИК 200112343, представлявано от Управителя си Борис Манов Борисов, с Удостоврение за регистрация № РК-01-6889 за туроператор и туристически агент, телефон 034/445 474, електронен адрес manov.bg@abv.bg

Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302.

Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството  „МАНОВ-ЕН” ООД ще носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.

В съответствие със законовите изисквания дружеството „МАНОВ-ЕН” ООД е предприело необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране в случай на несъстоятелност.

По-подробна информация за основните права по Директива (ЕС) 2015/2302 може да намерите на следния интернет адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302
На посочения интернет адрес пътуващият ще получи следната информация:
Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:
1. Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора затуристически пакет.
2. Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.
3. На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.
4. Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.
5. Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), ако това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.
6.Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответното обезщетение.
7. Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат таксаза прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.
8. Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
9. Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи.
10. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяването му, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.
11. Пътуващите имат право също и на намаление на цената и/или на обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.
12. Туроператорът трябва да окаже съдействие, ако пътуващият изпадне в затруднение.
13. Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството „МАНОВ-ЕН” ООД се ползва със защита при несъстоятелност в ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „УНИКА“ с адрес: гр. София 1000, бул. Тодор Александров; телефон: +359 2/ 91 56 333; електронна поща: info@uniqa.bg  (образуванието, отговарящо за защита при несъстоятелност – застрахователно дружество). Пътуващите могат да се обърнат към ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „УНИКА“ с адрес: гр. София 1000, бул. Тодор Александров; телефон: +359 2/ 91 56 333; електронна поща: info@uniqa.bg  , ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството „МАНОВ-ЕН” ООД. 

Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк къмЗакона за туризма на интернет страницата на Министерството на туризма. 

Туроператор:                      Потребител:

 

____________                       ____________

 

Стандартен формуляр за предоставяне на информация
Приложение № 2 към чл. 82, ал. 1 от Закона за туризма

Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети в случаи, различни от тези, включени в приложение № 1 към чл. 82, ал. 1

Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302.

Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството „Манов-ЕН“ООД носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.

В съответствие със законовите изисквания дружеството „Манов-ЕН“ ООД е предприело необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране, в случай на несъстоятелност.

Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:

 • Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристическия пакет.
 • Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги.
 • На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.
 • Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.
 • Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), когато това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.
 • Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяването му, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответно обезщетение.
 • Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.
 • Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
 • Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.
 • Пътуващият има право също на намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.
 • Туроператорът трябва да окаже съдействие, когато пътуващият изпадне в затруднение.
 • Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството „Манов-ЕН“ ООД се ползва със защита при несъстоятелност в UNIQA (образуванието, отговарящо за защита при несъстоятелност – застрахователно дружество). Пътуващите могат да се обърнат към това образувание или когато е приложимо, към компетентния орган: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „УНИКА“ с адрес: гр. София 1000, бул. Тодор Александров; телефон: +359 2/ 91 56 333; електронна поща: info@uniqa.bg, ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството „Манов-ЕН“ ООД. Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк към Закона за туризма на интернет страницата на Министерството на туризма.

Туроператор:                Потребител:

 

____________                 ____________

 

Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина"

в ЗАД "Армеец"
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕДИН

ДОГОВОР ОТ МАНОВ-ЕН

Всеки договор, предоставен от ТА „Манов-ЕН“ съдържа следната информация, съобразена с изискваноията на чл.82 от ЗТ

  1. основните характеристики на туристическите услуги:

  а) дестинацията/дестинациите на пътуването, маршрута и периодите на престой, с посочване на датите, а когато е включено настаняване, и броя на включените нощувки;

  б) вида, характеристиките и категориите на средствата за превоз, местата, датите и часовете на отпътуване и връщане, продължителност на междинните спирания и местата, където те се правят, както и транспортните връзки; когато не е определен точен час, туроператорът и когато е приложимо – туристическият агент, уведомяват пътуващия за приблизителните часове на отпътуване и връщане;

   в) местоположението, основните характеристики и когато е приложимо – туристическата категория на местата за настаняване, съгласно правилата на държавата, в която се намира мястото за настаняване;

  г) предвидените хранения;

  д) посещенията, екскурзията/екскурзиите или другите услуги, включени в общата цена, договорена за туристическия пакет;

  е) когато от контекста не е ясно дали някои от туристическите услуги ще бъдат предоставени на пътуващия като част от група, и ако това е така, когато е възможно – приблизителния брой на групата;

  ж) когато използването от пътуващия на други туристически услуги зависи от ефективната устна комуникация – езика, на който тези услуги ще бъдат извършени, и

  з) дали пътуването или ваканцията като цяло са подходящи за лица с ограничена подвижност, както и при поискване от страна на пътуващия – точна информация дали пътуването или ваканцията са подходящи с оглед на потребностите на пътуващия;

  1. наименование на туроператора и на туристическия агент, ако има такъв, седалище и адрес на управление, телефонните им номера и когато е приложимо – адресите на електронните им пощи;
  2. общата цена на туристическия пакет, посочена и в български левове, включваща всички такси, плащания и други допълнителни разходи, или, когато тези разходи не могат да се изчислят в разумна степен преди сключването на договора – посочване на вида на допълнителните разходи, които може да се наложи да бъдат заплатени от пътуващия;
  3. условията за плащане, включително сумата или процент от цената, която трябва да се заплати като първоначална вноска, и график за заплащане на останалата част от цената, или финансовите гаранции, които пътуващият трябва да заплати или да предостави;
  4. минималния брой участници, необходим за провеждане на туристическия пакет, и крайния срок, посочен в чл. 89, ал. 7, т. 1, за евентуално прекратяване на договора преди започване на изпълнението на туристическия пакет, в случай че не е набран минималният брой участници;
  5. обща информация за паспортните и визовите изисквания, включително приблизителни срокове за получаване на визи, и информация относно здравните изисквания на избраната за пътуване държава;
  6. информация за възможността пътуващият да прекрати договора по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, след като заплати съответните разходи за прекратяване на договора, или когато е приложимо – изискваните от туроператора стандартни разходи за прекратяване на договора, съгласно чл. 89, ал. 1 – 4;
  7. информация за условията за сключване на договор за доброволна застраховка за покриване на разходите за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на пътуващия;
  8. информация за условията за сключване на доброволен или на задължителен договор за застраховка за покриване на разходите за съдействие, включително репатриране на пътуващия в случай на злополука, болест или смърт.