Какви документи да носим?

Лична карта. За деца под 18 години – нотариална заверка от родителите.