Плащане

ПЛАЩАНЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

  • в брой в лева в офисите на агенцията или агентските бюра
  • по банков път в лева, по следния начин:
  • ПОЛУЧАТЕЛ: МАНОВ-ЕН ООД
  •  РАЙФАЙЗЕНБАНК ГР. ПАЗАРДЖИК
    • BIC – RZBBBGSF
    • БАНКОВА СМЕТКА: IBAN – BG61RZBB91551069587419

За цени във валута – по фиксинга на деня.