Ваучери 2020

Във връзка със създалата се извънредна ситуация в страната и по света, заради Covid-19 – много пътувания бяха анулирани и отложени за следваща дата. Туристическа агенция „Манов-ЕН“ издава индивидуален Ваучер за отсрочка на пътуване на всеки турист, предплатил свое пътуване, което е било анулирано, поради възникналите форсмажорни обстоятелства. 

Ваучер за отсрочка на пътуване – ПРИЛОЖЕНИЕ:

 1. Ваучерът се издава със срок на валидност до 31.12.2021г.
 2. Всеки ваучер за отсрочка на пътуване може да се използва от клиента/ бенефициента в рамките посочения срок на валидност за:
  • Направа на резервация, за бъдещ период, по същата програма;
  • Направа на нова резервация, за бъдещ период, по различна програма с актуалната цена за нея;
 3. С ваучера може да се закупи туристически пакет/екскурзия от „МАНОВ-ЕН“ ООД на стойност по-ниска, равна или по-висока от стойността, изписана в него, при следните условия:
  • Ако клиентът закупи туристически пакет на по-ниска стойност, остатъкът от сумата се запазва и може да се използва до края на срока на валидност на ваучера;
  • Ако клиентът закупи туристически пакет на по-висока стойност, следва да заплати разликата до пълната стойност на екскурзията/туристическия пакет;
 1. В случай, че ваучерът не бъде използван в срока му на валидност до 31.12.2021г., сумата по него може да бъде осребрена в период до 5 месеца от датата на изтичане на ваучера, т.е до 31.05.2022г., след връщане на неизползвания ваучер на издателя „МАНОВ-ЕН“ ООД.
 2. При използване на ваучера, той се задържа от „МАНОВ-ЕН“ ООД, а на негово място се издават съответни документи за закупения туристически пакет.
 1. Не се издава и не се предоставя копие от ваучера на лицето, което вече го е използвало за плащане.
 1. Ваучерът не може да бъде използван за закупуване на туристически пакет чрез друг туроператор, освен с изрично писмено съгласие на „МАНОВ-ЕН“ ООД.
 2. Ваучерът не може да бъде използван за закупуване на автобусни и самолетни билети, и други транспортни услуги;
 3. Ваучерът за отсрочка на пътуване може да бъде предоставен на трето лице, в срока си на валидност, но не може да се използва от повече от един човек.
 4. Ваучерът може да бъде използван за закупуване на туристически пакети, предлагани от „МАНОВ-ЕН“ ООД, в България;
 5. При използване на Ваучера за отсрочка на пътуване, между „МАНОВ-ЕН“ ООД и клиента/бенефициента, вписан като получател на ваучера, се сключва договор за изпълнение на съответния туристически пакет, с което валидността на ваучера се прекратява и той трябва да се върне на издателя „МАНОВ-ЕН“ ООД.

За повече информация може да се свържете с нас на телефони: 

+359 877 66 16 58 

+359 879 66 16 58